Θα θέλαμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση και συμβουλές που αντιστοιχούν στα ειδικότερα ενδιαφέροντά σας. Συνεπώς, σας παρακαλούμε θερμά να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας. Θα διαφυλάξουμε με τη δέουσα επιμέλεια το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω πληροφόρηση  και συμβουλές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της G. Frantzis Motorservices Limited, Ομονοίας & Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσός, Κύπρος.

Για το σκοπό αυτό, με το παρόν παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί:

  • Το όνομά μου, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες που έχω παράσχει εγώ ο ίδιος (π.χ. διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό ταυτότητας για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (instant messenger ID), διευθύνσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδιαφέροντα), καθώς και
  • Πληροφορίες για προϊόντα που αγοράστηκαν και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται

 Τα στοιχεία  χρησιμοποιούνται ώστε να μου παρέχονται προσφορές προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά μου (π.χ. εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, υπηρεσίες) εγγράφως, αυτοπροσώπως ή μέσω του διαύλου επικοινωνίας που έχω επιλέξει . Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων μου. Παρέχω επίσης τη συγκατάθεσή μου να ζητείται η συμμετοχή μου σε δημοσκοπήσεις/έρευνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρειών.

Επιπλέον είμαι σύμφωνος να επικοινωνεί η παραπάνω εταιρεία μαζί μου για τους ανωτέρω σκοπούς με τον παρακάτω τρόπο:

Μέσω τηλεφώνου (ζωντανές κλήσεις (“live calls”))

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ειδικότερα email, SMS, άμεσα μηνύματα)

Μέσω ταχυδρομείου

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η παροχή της συγκατάθεσης είναι προαιρετική. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την παρούσα συγκατάθεσή σας για τους προαναφερόμενους σκοπούς μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: G. Frantzis Motorservices Limited, Ομονοίας & Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσός, Κύπρος; email: info@frantzismotorservices.com. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας, που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής  σας έως και την ανάκλησή της, ή άλλων νόμιμων πράξεων επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να  ζητήσετε την πρόσβαση σε, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα να υποβάλετε οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον μας  ή ενώπιον της εποπτικής αρχής. Είστε ελεύθεροι να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα  θα διατηρούνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών, και σε κάθε περίπτωση έως πέντε χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας μας με εσάς, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς τήρησης αρχείων που ισχύουν.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας ως εξής: Milos Karan, Τηλ.: +357 25 567951   e-mail: mk@frantzisgroup.com.