• Πανταίνου & Παυσανίου, 3056, Λεμεσός, Κύπρος
  • +357 25762222
  • +357 25715222
  • info@frantzismotorservices.com